psicoleg depressio barcelona granollers

La facultat per controlar la nostra ment i dirigir-la de forma voluntària cap a aquelles tasques i continguts que desitgem en cada moment és, probablement, un anhel tan antic com el mateix ésser...

psicoleg depressió granollers barcelona

Aquesta ha estat la conclusió d'un recent article publicat a la revista Frontiers in Psychology, que porta per títol: Primum non nocere: An Evolutionary Analysis of Whether Antidepressants Do More...

La paraula anglesa mindfulness es pot traduir per atenció i consciència plena, i està molt relacionada amb l'acte de meditar. Si mai has meditat, probablement has pogut experimentat un estat de...

La mestra i psicoterapeuta Diane Barth ens explica un cas que pot ser-te interessant:

L'Anna té...

Alguns dels punts fonamentals relatius a l'eficàcia comparativa dels tractaments per a la depressió són:

Els tractaments són eficaços, però es desconeix la seva eficàcia diferencial. Les...

El primer aspecte a tenir en compte és el nivell d'activitat actual de la persona. S'ha de quantificar i caracteritzar aquesta activitat ja que és el principal punt de referència per a la...

Es pot establir que totes les persones que pateixen depressió presenten un tipus de simptomatologia que podriem incloure en cinc grans apartats (Vazquez & Sanz 1995):

a)...

Recentment s'ha realitzat un estudi per elaborar i analitzar un model estructural multifactorial per a la predicció de la depressió postpart, amb un equip format per doctors, catedràtics i...

Milions de persones a tot el món prenen antidepressius, sobretot dels anomenats de nova generació. Medicaments com el Prozac (que conté fluoxetina com a principi actiu) o el Seroxat (paroxetina)...

Pàgines