problemes agressivitat psicoleg barcelona granollers

Els petits actes perversos són tan quotidians que semblen normals. Comencen amb una senzilla falta de respecte, amb una mentida o manipulació. Però només els trobem insuportables si ens...

violència de gènere

Molts maltractadors presenten limitacions psicològiques importants en el control dels impulsos, en l'abús d'alcohol, en el seu sistema de creences en relació amb la dona, en les habilitats de...

perdre el control

De vegades els pares perdem el control, els estreps i el cap. Perdem l'equilibri, el rumb , la dignitat i l'autorespecte. Quan això succeeix resulta molt dolorós, independentment del que l'hagi...

La investigació suggereix que els joves adolescents que prefereixen les activitats de la nit a les del matí, són més propensos a mostrar un comportament antisocial. Els estudis anteriors que se...

Una investigació conduïda per la Universitat de British Columbia publicada a la Revista de Psicologia Patològica ha trobat trets de personalitat similars en homes i dones responsables de la...

Educar els fills amb poca tolerància a la frustració significa que per a ells serà inadmissible cometre un error o fracassar i que viuran qualsevol cosa desagradable com un drama: el lleig serà...