L'impacte psicològic de la infertilitat

Un punt en què sembla haver un gran consens entre els estudiosos de l'impacte psicològic de la infertilitat és que el descobriment de la infertilitat suposa una crisi vital important de les persones implicades. Quan algú vol tenir un fill, el que es faci patent la incapacitat d'aconseguir-ho pel "procediment natural" que la humanitat ha seguit al llarg de la seva existència, en el moment de la vida qeu un vol, ha de produir sense dubte una sorpresa i una certa frutració.

La sorpresa prové d'estar davant una situació inesperada, ja que existeix en els humans la creencia arrelada de que la procreació és un procés voluntari, que qualsevol persona pot arribar-hi amb la única condició de realitzar freqüents interaccions coitals. A més, aquesta creença es veu enfortida indirectament pel fet de que les societats desenvolupen ingents esforços en relació al control dels embaraços no desitjats, fet que deixa la idea latent de que l'embaràs succeirà si no se li posen mitjans que l'impedeixin. En la població general la capacitat de procrear es presuposa.

A la vegada, la constatació del fracàs en tenir un fill no només ha de provocar una frustració pel no acompliment del desig i les expectatives de paternitat, sino que també suposa una alteració, almenys temporal, del pla de vida que es tenia plantejat, i d'alguna manera suposa un desafiament a aquest projecte de vida. Aquesta frustració per l'alteració del pla de vida haurà de ser mes important en dos tipus oposats de pla de vida: el que tenia programat la paternitat en edat jove (tenir fills quan es té vitalitat, per dedicar-los els millors anys d'un mateix), i el que programava la paternitat com a culminació d'un desenvolupament personal (tenir fills quan s'assoleix una maduresa personal i professional). En ambdós casos, el factor temps serà una variable que posarà seriosament en risc l'assoliment de l'objectiu del pla de vida.

Per totes aquestes qüestions, sembla natural que aquells qui es veuen sorpresos per la situació d'infertilitat es trobin confosos i experimentin, almenys, una sensació de desconcert, ja que han d'assimilar tot el que els passa i posicionar-se davant de les noves i diferents condicions de la seva situació. Aquest procés obliga a un replantejament del pla de vida i a una presa de decisions importants sobre el mateix: seguir intentant-ho pels seus propis mitjans, renunciar a tenir fills, intentar l'ajuda de la reproduccion assistida, adoptar, acollir...

Ara bé, aquesta crisi, que es pot valorar com a important en la vida d'una persona, quan l' enfronta a sí mateix al replantejar-se valors i a decisions vitals que no sempre habian estat explicitats anteriorment, no tindrà per què convertir-se necessàriament en una crisi vital greu. Si bé autors com Menning (1980), Forrest i Gilbert (1992) i Lalos (1999) informen que molts individus infèrtils pateixen una crisi existencial cronica, es pot suposar que l'element mantenidor d'aquesta crisi serà la frustració continuada d'un alt desig de paternitat biològica.

Una dada nova, que només ha pogut aparèixer gràcies a la realització d'estudis longitudinals sobre els tractaments de reproducció assistida que han acabat en fracàs, és que les persones que experimenten aquesta crisi cronica per "no tenir fills" no només la veuen revifada al llarg del seu cicle vital amb alguns esdeveniments de la seva vida que els porta a primer pla l'"absència de paternitat" (Carter i McGoldrick, 1999), sinó que de manera específica cobra força quan aquests individus arriben a l'etapa en la qual esperarien "ser avis" (Wirtberg, Moller, Hogstrom, Tronstad i Lalos, 2007). Així, es pot reproduir el procés i començar una altra vegada de nou el fenòmen en forma de frustació per no tenir néts.

Article original de Luis María Llavona Uribelarrea en Papeles del Psicólogo vol.29 2008 www.papelesdelpsicologo.es/pdf/1127.pdf

 

Xavier Oñate Pujol

Psicòleg especialista en Teràpia d'Adults, Parella i Familia.
Consultes a Granollers i Barcelona.
Hores Convingudes. Tel. 606 936 057 - E-mail: contacta@xavieronate.com

Veure fitxa
make up wisuda make up jogja make up prewedding jogja rias jogja prewedding jogja prewedding yogyakarta berita indonesia yogyakarta wooden craft daily review dinamo jogja genset jogja