Addicció a les Noves Tecnologies

Per addicció a les Noves Tecnologies entenem l'ús desmesurat de tot format tecnològic, produint una alteració en el comportament a nivell social, laboral i / o familiar comparable al de qualsevol altre tipus d'addiccions.

Tot i tenir punts en comú amb les dependències, hem de diferenciar aquesta de les altres pels següents motius. Un d'ells és que estaríem parlant d'addicció no química, és a dir, no s'introdueix en el cos cap tipus de substància que produeixi una alteració química.

Un altre motiu és que aquest tipus d'addicció és l'única amb una presència més gran en adolescents que en adults. Aquests dos punts són molt importants per entendre el problema.

Com que no és una addicció química la dependència és principalment a nivell psicològic, la dependència biològica la deixariem una mica al marge. Compte, això no vol dir que no es produeixin canvis a nivell biològic en el subjecte ni tampoc que no hi hagi síndrome d'abstinència, el que si és veritat és que aquest últim és diferent.

El perquè afecta més adolescents que a adults, trobarem la resposta en què en aquest grup la socialització adquireix major importància, la definició com a individu amb uns valors, amb una personalitat i per descomptat amb una imatge fa que la possibilitat de crear-se un jo fictici generi una gran desitjabilitat. Aquest jo és un subjecte no real, és ideal, amb ell podrem dissimular determinats complexos, determinades imperfeccions i semblar més brillants i virtuosos del que en realitat creiem que som.

El que s'ha comentat té especial importància no només amb les xarxes socials sinò també amb els videojocs on el seu personatge pot donar curs a determinades fantasies. L'ús d'aquests videojocs poden ajudar al noi/a a socialitzar-se, a crear un entorn social, un grup d'amics al voltant d'aquesta passió comunament compartida.

Dins de les noves tecnologies no podem obviar la importància d'internet. Vivim immersos en una voràgine d'informació. Hem, i volem, estar al dia de tots els esdeveniments que passen al món. Internet facilita aquest accés a la informació.

Els telèfons mòbils, amb totes les seves aplicacions i facilitats de connexió a internet facilten, sens dubte, l'accés a totes aquestes fonts, de manera que l'addicció al mòbil no és tant a un objecte en si mateix sinó a les qüestions anteriorment comentades.

Daniel Boyero

Psicòleg especialista en adults i adolescents. Psicologia clínica i addiccions. Próxima abertura de consulta en Salamanca y Madrid.

Veure fitxa